algemeen eindconclusies eindsymposium (geselecteerd) onderzoek uwmening  
 
 
 
09:00 - 09:30Ontvangst met koffie 10:00 - 10:45Ontvangst met koffie
09:30 - 10:00Opening door Dr. Henk Goos 10:45 - 11:00Opening door dagvoorzitter Felix Meurders
10:00 - 10:45Dr. Ian Duncan (University of Guelph, Canada)
Animal welfare: The question is 'Do they suffer?'
11:00 - 11:30Mr. Drs. Jan Staman (Directeur Rathenau Instituut)
Grenzen trekken of koers wijzigen
10:45 - 11:15Dr. Per Jensen (Linköping University, Sweden)
Behaviour, stress and welfare - genetic and phenotypic
side-effects of selection for production traits
11:30 - 12:00Dr. Jaap Koolhaas
(Hoogleraar gedragsfysiologie, Rijksuniversiteit Groningen)
Welzijn van dieren fundamenteel benaderd
11:15 - 11:45Koffie 12:00 - 13:30Lunch, Posters en Stands
11:45 - 12:15Dr. Pierre Mormède
(Institut François Magendie, Bordeaux, France)
Individual variation in stress response
13:30 - 15:00Parallelle workshops
Workshops met als gemeenschappelijke onderwerpen robuustheid en natuurlijk gedrag van het dier, en transparantie in communicatie
12:15 - 12:45Prof.dr. Robert Dantzer (University of Bordeaux, France)
Stress and Immunity: Implications for animal welfare
12:45 - 13:00Discussie
13:00 - 14:00Lunch en posterpresentatie
 
14:00 - 14:50 Parallelsessies  

14:50 - 15:10

Thee

15:00 - 15:30
Thee
15:10 - 15:30 Reacties van de minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij
15:30 - 16:30 Afsluitende discussie o.l.v. Felix Meurders
 • Rapportage van en discussie over de resultaten van de afzonderlijke workshops
 • Aanbieden van de slotconclusies aan vertegenwoordigers van NWO en het Ministerie van LNV
  15:30 - 16:30 Forumdiscussie o.l.v. Felix Meurders
  Journalisten en vertegenwoordigers van belangengroepen
  gaan met wetenschappers in debat over de waarde en
  betekenis van hun onderzoek
   
  16:30 - 17:30 Borrel en posterpresentatie  16:30 - 17:30  Borrel